ตะกร้าสินค้า + เลือกสินค้าเพิ่ม

สินค้า จำนวน ราคา รวม
รวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
ผู้จัดส่ง : 0.00

รวมทั้งสิ้น

0.00 บาท

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
# ธนาคาร บัญชี
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
เลขที่บัญชี 0151606245
ชื่อ บริษัท แคสเตอร์ แอนด์ วิลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เลขที่บัญชี 9804121239
ชื่อ บริษัท แคสเตอร์ แอนด์ วิลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
3 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
สาขา สำนักสาทร
เลขที่บัญชี 7473083543
ชื่อ บริษัท แคสเตอร์ แอนด์ วิลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

ไม่ได้เป็นสมาชิก